rafal-vacon-min
jms_janusz_mamla
vacon_slide
Play Pause

Prowadzimy dystrybucję filtrów powietrza FVfilters / filtry kasetowe do przemienników częstotliwości VACON serii NXC w wykonaniu IP54.

Terminowa wymiana filtrów zapewnia wydłużenie żywotności urządzeń chłodzonych powietrzem.