rafal-vacon-min
jms_janusz_mamla
vacon_slide
Play Pause

Firma JMS zapewnia skuteczne rozwiązania eliminujące wyłączenia awaryjne związane z przerwami w zasilaniu. Specjalizujemy się  w hybrydowych, gwarantowanych zasilaniach silników prądu przemiennego.

Hybrydowe układy gwarantowanego zasilania silników umożliwiają poza zasilaniem standardowym 3~AC, zasilanie przetwornic częstotliwość napięciem stałym z rozdzielni prądu stałego lub z baterii własnych i są wykorzystywane do zasilania gwarantowanego np. pomp w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach. Możliwość zasilania z gwarantowanego napięcia stałego DC, uniezależnia ich pracę od obecności napięcia podstawowego AC. Czas pracy z napięcia DC ograniczony jest jedynie możliwościami źródła – jego pojemnością.

Z tego powodu systemy te często stosowane są do zapewnienie ciągłego zasilania wodnych lub olejowo-smarnych pomp chłodzących w energetyce zawodowej. Układy te umożliwiają bezstopniową regulację prędkości obrotowej silników prądu przemiennego każdego rodzaju, począwszy od asynchronicznych poprzez synchroniczne z magnesami trwałymi, jak również reluktancyjne.